Return & Exchange Policy

Return & Exchange Policy

Return Conditions
Return
Exchange by Service Error
Exchange by Customer
Refund

1.Return Conditions

1.1 လဲလှယ်ချင်သော ပစ္စည်းသည် အစွန်းအထင်းများမပါသော အသုံးမပြုရသေးသော၊ မဝတ်ထားသော (Fashion products) ပစ္စည်းဖြစ်ရမည်။

1.2 လဲလှယ်ချင်သော ပစ္စည်း၏ original tagကြိုး၊ price tag၊ Original Shopping Bag၊ Dust Bag များနှင့် Original Invoice ပါဝင်ရမည်။

1.3 လဲလှယ်ချင်ကြောင်းကို Khit Zay Customer Service Hotline(09 880 441045)သို့ ပစ္စည်းရောက်ပြီး ၇ ရက် အတွင်း အကြောင်းကြားထားရပါမည်။


Note :မိမိ၏ Order numberအတိအကျဖြင့် အကြောင်းကြားထားရန်လိုပြီး ၇ ရက်ကျော်မှ အကြောင်းကြားလာသော orderများကို Khit Zayမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ2.  Return

2.1.  Customer ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် လိပ်စာမှားယွင်းနေပြီး (48) နာရီအတွင်း Customer နှင့် အဆက်အသွယ်မရပါက Return အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။

2.2   Customerဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းသည် ပစ္စည်းရောက်လာချိန်တွင် ပျက်စီး သို့မဟုတ် မှားနေပါက Customer ဘက်မှ 7daysအတွင်းအကြောင်းကြားလျင် Return အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။

2.3   Return ပြန်ရမည့် Order ဖြစ်ပါက Delivery မှ 3 ရက်အတွင်း လာရောက် ကောက်ခံကာ Khit Zayဘက်မှ 14 Business Days အတွင်း စီစဉ်ပေးပါမည်။


3.Exchange by Service Error


3.1. Customer မှာယူသော ပစ္စည်းသည် Wrong Size, Damage, Error များပါဝင်နေပါက Customer Service ထံသို့ အကြောင်းကြားပြီး Productအမှန်ဖြင့် Exchange ပြုလုပ်လို့ရပါသည်။

3.2  Exchange လုပ်ရာတွင် Khit Zay ဘက်မှ Return Conditionများနှင့် ကိုက်ညီလျှင် လက်ခံကာ Invoice မှ Customer လိုချင်သော ပစ္စည်း (SKU) အတိုင်း Exchange လုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

3.3 Customer orderသည် customer မှာယူသည့်အတိုင်းမဟုတ်ပဲ Size or Colour or Itemလွဲနေပါက  Product အမှန်နှင့် Exchange လုပ်ပေးပါမည်။

3.4 Exchangeလုပ်ရာတွင် Customer ဆီမှ ၎င်းError ပါသောပစ္စည်းအား လာရောက်ကောက်ယူပြီး 3 Business days အတွင်း Order အသစ် တင်ပေးခြင်းဖြင့် Exchangeလုပ်ပေးပါမည်။

မှတ်ချက် ။ ။ Service Error Exchange ဖြစ်တဲ့အတွက် Delivery Charges ကို ထပ်မံပေးရန်မလိုပါ။
              ။  ။ ၇ရက်အတွင်း Khit Zay Customer Service Hotline(09 880 441045)သို့  အကြောင်းကြားရပါမည်။4.Exchange by Customer

4.1. Customer များအနေနှင့် မှာယူထားသော Order နှင့်ဆိုဒ်မတော် လျှင် Exchange လုပ်နိုင်ပါသည်။ Exchange လုပ်ရာတွင် Khit Zay ဘက်မှ Return Condition  များနှင့် လက်ခံ၍ Customer လိုချင်သော Sizeနှင့် Exchangeလုပ်ပေးပါသည်။

4.2   Exchangeလုပ်ရာတွင် Khit Zayဘက်မှ Exchange လုပ်နိုင်သည့် Exchange codeအားထုတ်ပေးကာ 3ရက်အတွင်း(codeရပီးချိန်မှ) Order အသစ် တင်ပေးခြင်းဖြင့် Exchangeလုပ်နိုင်ပါသည်။

4.3 Exchangeလုပ်ရာတွင် Customer ဆီမှ Exchangeပြုလုပ်ချင်သော ပစ္စည်းအား လာရောက်ကောက်ယူပြီး 3 Business days အတွင်း Order အသစ် တင်ပေးခြင်းဖြင့် Exchangeလုပ်ပေးပါမည်။

 မှတ်ချက် ။ ။ Delivery charges ကို customer ဘက်မှ ကျခံရပါမည်။
               ။ ။ Promotion itemများကို Exchange လုပ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။


5.  Refund

5.1 Khit Zayဘက်မှ Refundအား  Refund code( Customerဝယ်ယူထားသောတန်ဖိုးအတိုင်း ) ထုတ်ပေးကာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာပစ္စည်းအား ၄င်းcodeကို 7 daysအတွင်း အသုံးပြုပြီး orderအသစ်အားပြန်လည်ဝယ်ယူစေခြင်းဖြင့် Refundလုပ်ပေးပါမည်။

5.2 ငွေသားပြန်အမ်းခြင်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ ကြာချိန်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။  ။

Refund Duration (ငွေပြန်အမ်းပေးမည့် ကြာချိန်)

C‌ash On Delivery (COD) - 10 Business Days
AYA Pay - 10 Business Days
MPU - 14 Business Days

Loading...